Традиционална контрацепција

Што е?  Опфаќа мноштво различни методи на контрацепција коишто не вклучуваат хормонски ниту бариерни методи: Како функционира? Методите поврзани со плодните денови, мерење на телесната температура и следење на цервикалната слуз функционираат така што на дневно ниво жената ги следи и бележи различните знаци и симптоми на плодност за време на менструалниот циклус заради планирање или …

Традиционална контрацепција Read More »