Search

Nëse testi i shtatzënisë është pozitiv, atëherë me siguri jeni shtatzënë. Sigurisht që duhet të shkoni edhe te gjinekologu amë për të konfirmuar shtatzëninë.

Kur shtatzënia është e paplanifikuar, mund të përjetoni një sërë ndjenjash dhe emocionesh. Mund të ndiheni të lumtur që keni mbetur shtatzënë, por gjithashtu mund t’ju tronditë. Ju mund të ndiheni në ankth sepse nuk ndiheni gati për të pasur një fëmijë ose sepse e dini se nuk i keni kushtet për të rritur një fëmijë. Ju gjithashtu mund të jeni të zemëruar që jeni shtatzënë edhe pse nuk keni planifikuar ose jeni në ankth nga mendimi se çfarë do të thonë të tjerët. Shtatzënia mund t’ju sjellë emocione sepse sjell një ndryshim të madh në jetën tuaj ose po, frikë nga vetë lindja.

Ndoshta do të ndjeni presionin më të madh për të vendosur menjëherë se çfarë të bëni më tutje. Nuk ka nevojë të nxitoni. Lërini ndjenjat tuaja t’ju pushtojnë, nëse keni nevojë të flisni – flisni, por më e rëndësishmja, mos e nxitoni vendimin.

Vendimi juaj është i drejtë nëse e merrni vetë, pa ndërhyrë askush tjetër.
Ju vetë vendosni për shëndetin tuaj.

Ju mund të vendosni:

 • Të vazhdoni shtatzëninë dhe të bëheni prind;
 • Të ndërprisni shtatzëninë duke bërë një abort;
 • Të vazhdoni shtatzëninë dhe ta jepni fëmijën për birësim.

Si çdo gjë tjetër në jetë, mbështetja është e rëndësishme edhe në këtë situatë. Mund të mos jetë e lehtë për ju të vendosni se çfarë të bëni më pas, por dijeni se mbështetja është atje. Mendoni me kujdes për të gjitha mundësitë dhe sigurohuni që vendimi, cilido qoftë ai, është i duhuri për ju.

Gjatë asaj, mund të jetë e dobishme të bisedoni me njerëz të cilëve u besoni dhe të mblidhni informata për të gjitha opsionet. Ju gjithashtu mund të flisni me partnerin, familjen ose miqtë tuaj, si dhe me dikë që nuk e keni aq të afërt. Ju gjithashtu mund të kontaktoni mjekun amë ose gjinekologun tuaj.

Përpara se të vendosni, përpiquni të bëni dallimin midis opinioneve dhe qëndrimeve subjektive dhe informacionit objektiv të bazuar në shkencë. Në të njëjtën kohë, mendoni se si vendimi që do të merrni tani do të ndikojë në jetën tuaj tani, në gjithçka që është e rëndësishme për ju tani dhe në të ardhmen tuaj.

Mos harro, ti je më e rëndësishmja. Ti duhet të vendosësh vetë për shëndetin tënd.

Nëse dëshironi të vazhdoni shtatzëninë, atëherë duhet të shkoni te gjinekologu amë – ose të zgjidhni një gjinekolog amë – i cili do t’ju udhëzojë më tej gjatë gjithë shtatzënisë.

Kujdesi gjatë shtatzënisë do të përfshijë kontrolle të rregullta me gjinekologun i cili gjithashtu do t’ju këshillojë për:

 • Të ushqyerit i shëndetshëm;
 • Marrja e acidit folik dhe vitaminës D;
 • Mënyra e shëndetshme e jetesës;
 • Përdorimi i barnave;
 • Infeksionet seksualisht të transmetueshme (parandalim dhe terapi);
 • Ndikimi i gjendjeve të tjera shëndetësore ndaj shtatzënisë.

Për t’u përgatitur për lindjen, mund të merrni pjesë edhe në seancat e këshillimit në grup, të cilat shpesh organizohen nga vetë spitalet ku mund të lindni.

Pas lindjes, ju jeni të lirë të vazhdoni me marrëdhëniet seksuale kur të ndiheni gati. Për të shmangur një shtatzëni tjetër të paplanifikuar, ju inkurajojmë që të konsultoheni me gjinekologun tuaj në lidhje me përdorimin e mëtejshëm të kontracepsionit të duhur.

Aborti është një mënyrë e sigurt për t’i dhënë fund shtatzënisë. Por aborti nuk duhet të përdoret si zëvendësim i kontracepsionit.

Sipas ligjit ekzistues për ndërprerjen e shtatzënisë në vendin tonë, çdo grua ka të drejtë të abortojë me kërkesë personale deri në javën e 22-të të shtatzënisë. Ndërprerja më e hershme e shtatzënisë së paplanifikuar do të thotë më pak efekte anësore të padëshirueshme dhe shërim më të shpejtë.

Ju keni të drejtë të merrni këtë shërbim shëndetësor:

 • Pa këshillim të plotësuar. Megjithatë, nëse keni nevojë për këshillim, keni të drejtën për këshillim objektiv që bazohet në fakte shkencore dhe jo në bindjet personale të gjinekologut;
 • Pa pritje. Aborti duhet t’ju sigurohet në kohë dhe pa vonesë, në afat prej maksimum tre ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës për abort në institucionin shëndetësor;
 • Pavarësisht mendimit të gjinekologut apo edhe të një specialisti të dytë madje edhe nëse jeni duke kërkuar një abort pas javës së 12-të të shtatzënisë, dhe jo më vonë se java e 22-të e shtatzënisë;
 • Pa bashkangjitur dokumentacion shtesë nga Prokuroria Publike, Policia ose Qendra për punë sociale nëse kërkesa për abort është për shkak të rrethanave socio-ekonomike ose për shkak të dhunës seksuale.
 • Madje edhe nëse jeni e mitur. Me atë që, për të kryer një abort në këtë rast, prindi/kujdestari juaj duhet të nënshkruajë një pëlqim të informuar. E njëjta gjë vlen edhe për vajzat/gratë të cilave u është hequr aftësia për punë.

Ju mund të zgjidhni të ndërprisni shtatzëninë në mënyrë kirurgjike ose me medikamente.

Aborti kirurgjik është i disponueshëm në të gjitha objektet shëndetësore të nivelit sekundar dhe terciar ku ka departament gjinekologjiko-obstetrik, publik dhe privat. Ky shërbim shëndetësor nuk tarifohet vetëm nëse aborti është për arsye mjekësore (keqformime të fetusit ose sëmundje të caktuara të nënës).

Kur është me kërkesë personale, në spitalet shtetërore ky shërbim shëndetësor paguhet nga 5.000 deri në 14.500 denarë, varësisht nga tremujori në të cilin kryhet. Në të njëjtën kohë, duhet të keni parasysh që çmimi është i ndryshëm nga spitali në spital (varësisht nëse është shtetëror apo privat, por ka diferenca çmimesh edhe midis vetë spitaleve shtetërore).

Aborti me medikamente (aborti mjekësor) është i disponueshëm vetëm në Klinikën Universitare për Gjinekologji dhe Obstetrikë në Shkup. Në varësi të tremujorit në të cilin kryhet, ky shërbim shëndetësor paguhet nga 5.000 deri në 13.500 denarë. 
Përgjigjet e pyetjeve më të zakonshme në lidhje me abortin mjekësor do ti gjeni.

Në të njëjtën kohë, duhet të dini se:

 • Aborti nuk zvogëlon shanset për shtatzëni në të ardhmen.
 • Aborti nuk rrit rrezikun nga paraqitja e kancerit.
 • Mund të rifilloni marrëdhëniet seksuale kur të ndiheni gati – pavarësisht nëse aborti ishte kirurgjik apo mjekësor.

Sapo të rifilloni marrëdhëniet seksuale, sigurohuni që të përdorni kontracepsion modern. Ashtu si me të gjitha aspektet e tjera që lidhen me shëndetin seksual dhe riprodhues, për kontracepsionin rekomandohet konsultimi me gjinekologun ose mjekun e familjes.

Birësimi është një opsion nëse nuk dëshironi të jeni prind, por as nuk dëshironi të bëni një abort. Kjo do të thotë që ju do ta çoni shtatzëninë deri në fund, do të lindni, por nuk do të kujdeseni për të porsalindurin dhe as nuk do të keni të drejta dhe përgjegjësi ligjore për të pasi të përfundojë procesi i birësimit.

Birësimi është një proces formal për të cilin është përgjegjëse Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Vendimi i gjykatës për birësim është përfundimtar dhe nuk mund të ndryshohet.

Nëse jeni duke menduar për këtë mundësi, këshillohet që të konsultoheni me mjekun amë, punonjësin social ose personin përkatës nga Komisioni i Birësimeve pranë ministrisë kompetente.

Scroll to Top