Search
црвен
Kur informacionet dhe metodat e kontracepsionit i kemi
në dispozicion ne mund të marrim vendime të vetëdijshme nëse, kur dhe sa fëmijë do të kemi.
Kur informacionet dhe metodat e kontracepsionit i kemi në dispozicion ne mund të marrim vendime të vetëdijshme nëse, kur dhe sa fëmijë do të kemi.
Kur informacionet dhe metodat e kontracepsionit i kemi në dispozicion ne mund të marrim vendime të vetëdijshme nëse, kur dhe sa fëmijë do të kemi.
зелен
Gjinekologu dhe dermatovenerologu janë një nga
miqtë tuaj më të mirë në kujdesin e shëndetit
seksual dhe riprodhues. Kjo përfshin
edhe kontracepsionin.
Gjinekologu dhe dermatovenerologu janë një nga miqtë tuaj më të mirë në kujdesin e shëndetit seksual dhe riprodhues. Kjo përfshin edhe kontracepsionin.
Gjinekologu dhe dermatovenerologu janë një nga miqtë tuaj më të mirë në kujdesin e shëndetit seksual dhe riprodhues. Kjo përfshin edhe kontracepsionin.
плав
Kur kryeni marrëdhënie seksuale, përdorimi i kontracepsionit është një përgjegjësi e përbashkët!

Kujdesi për shëndetin tënd është përgjegjësia jote!
Kur kryeni marrëdhënie seksuale, përdorimi i kontracepsionit është një përgjegjësi e përbashkët!

Kujdesi për shëndetin tënd është përgjegjësia jote!
Kur kryeni marrëdhënie seksuale, përdorimi i kontracepsionit është një përgjegjësi e përbashkët!

Kujdesi për shëndetin tënd është përgjegjësia jote!
previous arrow
next arrow

Kontracepsioni modern

Nëse keni çfarëdo qoftë pyetje, na shkruani këtu

Të gjitha pyetjet përgjigjen nga ekspertë.

Instituti i Shëndetit Publik i
Republikës së Maqedonisë së Veriut

HERA - Asociacioni për Edukim
Shëndetësor dhe Hulumtim

Bashkëpunëtorët:

Asociacioni i Gjinekologëve dhe
Obstetërve të Maqedonisë

Qendra e Mjekësisë Familjare –
Fakulteti i Mjekësisë Shkup

Shoqata e Mjekëve të Maqedonisë

Me mbështetjen e:

Forumi Parlamentar Evropian për
të Drejtat Seksuale dhe Riprodhuese

Sigrid Rausing Trust

Scroll to Top