Kontracepsioni urgjent

Çfarë është?Një pilulë e marrë pas seksit të pambrojtur për të parandaluar shtatzëninë.Njihet edhe si “pilula e ditës më pas”. Si funksionon?Bllokon lirimin e një veze (ovulacionin) Si përdoret?Duhet të merret jo më vonë se 72 orë pas seksit të pambrojtur, por është më efektiv nëse merret më herët. Efikasiteti95% efektivitet nëse merret brenda 24 …

Kontracepsioni urgjent Read More »